Kontakt

Kontakt

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów

 

ul. Goraszewska 7

02-910 Warszawa

tel. (+48 22) 25 69 600

fax: (+48 22) 25 69 650

email: azugaj@nimoz.pl

www.nimoz.pl

www.salonksiazkimuzealnej.pl