Deklaracja dostępności strony internetowej Salon Książki Muzealnej

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Salon Książki Muzealnej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Widzialni.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście

Wejście jest dostępne za pomocą schodów (6 stopni). Osoba poruszająca się na wózku może skorzystać z rozkładanych szyn ze wsparciem ze strony naszego pracownika.

Miejsca parkingowe

Publiczne miejsca postojowe znajdują się przy ul. Jeziornej – w odległości około 150 m. Jeżeli potrzebujesz miejsca blisko wejścia, powiadom nas o tym, umożliwimy Ci zaparkowanie przy budynku.

Poruszanie się po budynku

Budynek ma parter i dwa piętra. Nasza działalność prowadzimy również w piwnicy. Na piętra i do piwnicy można dostać się wyłącznie za pomocą schodów.

Jeżeli schody stanowią dla Ciebie trudność, zorganizujemy Twoją wizytę w taki sposób, żeby nie stanowiła dla Ciebie trudności.

Toaleta

W budynku dostępne są toalety.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

Pies asystujący

Osoby z psem asystującym są u nas mile widziane. Każda osoba z psem asystującym może liczyć na miskę wody dla psa.

Tłumacz języka migowego

NIMOZ dysponuje pracownikiem ze znajomością języka migowego na poziomie B1. Jeżeli potrzebujesz jego w wsparcia w kontakcie z nami, poinformuj nas o tym.