Termin ważności wpisu: 2024-09-24

Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie. Tom 1

Archeologia Czasopisma Historia Muzealnictwo

Stargardia. 
Rocznik Muzeum w Stargardzie. Tom 1
rok wydania: 2001ISBN: ISSN 1641-774wydawnictwo: Muzeum w Stargardzie
We wrześniu 2001 roku ukazał się pierwszy tom Rocznika Muzeum w Stargardzie. Pozycja ta zgodnie z naszymi założeniami będzie przeglądem prac naukowo-badawczych, jak i popularno-naukowych pracowników Muzeum oraz osób nie związanych bezpośrednio z naszą instytucją dotyczących Stargardu i ziemi stargardzkiej oraz terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego.
NAKŁAD WYCZERPANY - tom dostępny w wersji PDF http://muzeum-stargard.pl/pl/o-muzeum/dzialalnosc-naukowa/publikacje/_140?plik=35
www.muzeum-stargard.plSkontaktuj się z wydawcą