Archiwum: 2014-10-15

Muzealnictwo nr 53

Czasopisma Muzealnictwo

rok wydania: 2012ISBN: wydawnictwo: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
W tegorocznym numerze „Muzealnictwa” proponujemy Państwu lekturę artykułów poświęconych innym, nie mniej ważnym i aktualnym zagadnieniom, jak digitalizacja zbiorów czy rozwijająca się intensywnie we współczesnych muzeach działalność edukacyjna, a także – wybranym aspektom prawnym wynikającym z nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zapraszamy Państwa do lektury jubileuszowego numeru rocznika.
www.nimoz.plSkontaktuj się z wydawcą