Archiwum: 2018-12-27

Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych

Antropologia Archeologia Sztuka ludowa

E. Bokiniec

rok wydania: 2008ISBN: wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Publikacja pt. Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych, jako pierwsza, przedstawia szeroką panoramę kultury ludności zamieszkującej ziemię chełmińską w ostatnich dwóch wiekach p.n.e. Wydawnictwo ukazuje nieomawiane do tej pory w tak szerokim zakresie aspekty kultury, które przejawiają się w szczególnie bogatych źródłach sepulkralnych, stanowiąc niezwykle cenną pozycję naukową. Ludność zamieszkująca ten region partycypowała w korzyściach płynących z handlu na szlaku bursztynowym. Stąd niezwykła różnorodność i bogactwo odkrytych na tym terenie przedmiotów o różnej proweniencji: skandynawskiej (Dania ze szczególnym uwzględnieniem Bornholmu, Gotlandia), celtyckiej (Czechy, Morawy, Bawaria, Szwajcaria, Francja) i z obszaru pomiędzy Odrą a Renem (szczególnie Meklemburgia, Brandenburgia i Saksonia Anhalt), godnych opublikowania. Wydawnictwo zawiera analizę około 1500 zabytków kultury oksywskiej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ponadto do analizy kontekstu chronologiczno-kulturowego i społecznego autorka wykorzystała dalszych ponad 2000 zabytków z ponad 500 pochówków z ziemi chełmińskiej. Wszystkie obiekty zostały określone typologicznie.
www.muzeum.torun.plSkontaktuj się z wydawcą