Archiwum: 2024-05-05

Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim

Historia

Red.: Marta Małkus, Kamila Szymańska

Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
rok wydania: 2023ISBN: 9788361701507wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Lesznie Stowarzyszenie Czas A.R.T.
Tom „Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” stanowi pokłosie międzydyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 21-22 października 2022 roku Trwanie w epidemicznych obostrzeniach zwróciło uwagę na problem i skłoniło do przyjrzenia się kwestiom zarazy głównie w historycznym ujęciu. Teksty zgromadzone w niniejszym tomie pokazują jak funkcjonowały społeczeństwa i pojedyncze osoby, jak radzono sobie w sytuacjach krańcowych, jak doświadczenie zarazy wpływało na życie po ich ustaniu. Wspólnym mianownikiem zebranych opracowań jest doświadczenie traumy epidemii, izolacji, ciągłego strachu i niepewności losu.
www.muzeum.leszno.plSkontaktuj się z wydawcą