Termin ważności wpisu: 2024-09-23

Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939

Historia Monografie/Artyści Muzealnictwo

Barbara Chojnacka

Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939
rok wydania: 2023ISBN: 9788363572853wydawnictwo: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Książka jest pierwszą monografią poświęconą życiu artystycznemu i środowisku plastycznemu Bydgoszczy w okresie II Rzeczypospolitej, skupiającą się na sztukach plastycznych.
W kolejnych rozdziałach, w ujęciu chronologiczno-problemowym, zaprezentowano działalność najważniejszych instytucji i towarzystw opieki nad sztuką oraz związków i ugrupowań plastycznych, określających specyfikę kształtującego i zmieniającego się życia artystycznego.

Książka wypełnia lukę w badaniach nad sztuką polską międzywojnia, przyczyniając się do uzupełnienia artystycznej mapy kraju. Publikacja obejmuje nowe, nieznane dotychczas materiały archiwalne i ikonograficzne, w istotny sposób wzbogacając wiedzę o bydgoskim środowisku artystycznym, a w szerszym kontekście o relacjach i kontaktach pomiędzy ośrodkami artystycznymi w całej Polsce.
www.muzeum.bydgoszcz.plSkontaktuj się z wydawcą