Archiwum: 2024-02-13

Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

Historia Inne Muzealnictwo

Monika Ogiewa-Sejnota

Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
rok wydania: 2022ISBN: 987-83-61456-wydawnictwo: MAH w Stargardzie
Projekt pn. Publikacja "Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie", został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Założeniem projektu było wydanie publikacji, która zaprezentuje zbiory kartograficzne gromadzone przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie od początku jego powstania w 1960 r.

W katalogu, oprócz reprodukowanych map opatrzonych odpowiednimi notami, znajdują się dwa teksty poświęcone historii pomorskiej kartografii i kolekcji stargardzkich kartografików. Cała publikacja została poddana recenzji.

Ze względu na tematykę prezentowanych zbiorów całość publikacji jest przetłumaczona na język angielski.

Warto podkreślić, że publikacja jest pierwszym zachodniopomorskim katalogiem zbiorów kartograficznych i pierwszym katalogiem zbiorów od 1962 r. wydanym przez placówkę muzealną w tej części Polski.

Publikacja bezpłatna

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
www.muzeum-stargard.plSkontaktuj się z wydawcą