Archiwum: 2023-08-19

Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim

Historia

red. Marta Małkus, Kamila Szymańska

Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
rok wydania: 2022ISBN: 9788361701422wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Lesznie Stowarzyszenie Czas A.R.T.
Granica to nie tylko umowna linia, ale także ludzie i ich powiązania ponad nią. Lektura tekstów próbuje wyjaśnić, czym w rzeczywistości była przez stulecia granica pomiędzy Wielkopolską a Śląskiem. Nie ma jednej definicji, ponieważ znaczenie granicy kształtowały przede wszystkim historyczne wydarzenia i ich polityczne reperkusje. W dobie wojny trzydziestoletniej pełniła funkcję bezpieczeństwa, spokoju i azylu. W XIX wieku przestała istnieć wraz z polską państwowością, a w dwudziestoleciu międzywojennym stała się linią napięć, konfliktów, podziałów rodzinnych i gospodarczych.
Książka pt. „Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” jest 13 tomem z materiałami z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w październiku 2020 roku. Miała ona miejsce w roku stulecia wytyczenia granicy państwowej pomiędzy Polską i Niemcami na odcinku wielkopolskim.
www.muzeum.leszno.plSkontaktuj się z wydawcą