Archiwum: 2023-10-24

Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku. Katalog znalezisk

Archeologia Historia Katalogi wystaw Muzealnictwo Numizmatyka Ochrona dóbr kultury

Przemysław Paruzel, Tomasz Stolarczyk

Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku. Katalog znalezisk
rok wydania: 2021ISBN: 9788388155789wydawnictwo: Muzeum Miedzi w Legnicy
Katalog stanowi pokłosie wystawy pt. Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku, prezentowanej w ubiegłym roku w naszym muzeum. W wydawnictwie znalazły się 83 najcenniejsze zabytki, z grupy ponad 700 odkrytych dotychczas znalezisk. Wśród nich wymienić należy m.in. rzymskie monety z II-IV w. n.e., militaria średniowieczne, elementy uzbrojenia i umundurowania wojsk z XVIII i XIX w., ozdoby i elementy stroju, dewocjonalia, numizmaty, zabawki, a także narzędzia i przedmioty codziennego użytku. W publikacji zaprezentowano również fotografie najlepiej zachowanych przedmiotów, pochodzących z odkrytego w 2018 r. w Czarnkowie skarbu, datowanego na 2. połowę X wieku. Zabytki te są obecnie opracowywane w ramach projektu pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole.
www.muzeum-miedzi.art.plSkontaktuj się z wydawcą