Archiwum: 2023-06-13

Archiwum Powstań Śląskich. Seria I, tom 2

Historia

prof. Edward Długajczyk, dr Paweł Parys

Archiwum Powstań Śląskich. Seria I, tom 2
rok wydania: 2021ISBN: 65945-18-1wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Publikacja obejmuje okres drugiego powstania w 1920 roku. Teksty źródłowe, które składają się na II tom, stanowią kontynuację serii I, czyli części Archiwum Powstań Śląskich z zasobu Instytutu Józefa Piłsudskiego. Publikacja zawiera komentarze, sprawozdania urzędowe, protokoły zeznań świadków, a także przedruki pozyskanych dokumentów peowiackich, niektóre ich tłumaczenia na język niemiecki wraz z komentarzami. Można tu znaleźć także garść polskich dokumentów lub ich tłumaczeń z czasu trwania powstania, a nawet popowstaniowego oraz odpis rozkazu rzekomej Krajowej Obrony Śląskiej z 6 września 1920 roku, podpisany przez niejakiego Zgierskiego, który jest falsyfikatem. Przedrukowano także znajdujące się w zbiorze nowojorskim fragmenty akt niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Policji Plebiscytowej.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą