Archiwum: 2023-06-10

Teatr plastycznej metafory. Scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal

Inne Monografie/Artyści

red. naukowa Sylwia Ryś

Teatr plastycznej metafory. Scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
rok wydania: 2022ISBN: 65945-29-7wydawnictwo: Muzeum Śląskie
„Niniejsza publikacja ma na celu przypomnienie najważniejszych realizacji Jadwigi Mydlarskiej-Kowal, podsumowanie jej dokonań, zdefiniowanie wpływu artystki na rozwój polskiego lalkarstwa. Zawarte w książce artykuły ukazują jej myślenie o teatrze lalkowym jako o syntezie rzeźby, malarstwa i grafik, wskazują na drogi kształtowania się koncepcji formy lalki w aktorskim spektaklu teatralnym, odsłaniają proces dochodzenia do autorskiej formy twórczości niezależnej od tekstu. Zebrane w publikacji projekty, rysunki i szkice autorstwa Jadwigi Mydlarskiej- Kowal stanowią nie tylko bezcenny materiał dla badaczy polskiego teatru lalkowego i dramatycznego ale są także unikatowymi dziełami sztuki poruszającymi fundamentalne problemy egzystencji i kondycji ludzkiej. Oddając tę publikację w ręce Czytelników zapraszamy do teatru, w którym słowo straciło swoją nadrzędność. Teatru , który angażuje na równi realizatorów i widzów.”

[ze Wstępu]
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą