Termin ważności wpisu: 2024-04-10

„Flora i Fauna zabytkowego parku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Muzealnictwo Ochrona dóbr kultury Przyroda

Rafał Kamiński

„Flora i Fauna zabytkowego parku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”
rok wydania: 2022ISBN: wydawnictwo: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Oprawa miękka, papier kredowy, stron 38; redaktor naczelny: Roman F. Kochanowicz; opracowanie redakcyjne: Rafał Kamiński; Współpraca: Mieczysław Maruszewski; zdjęcia: Michał Krzyżanowski; format: 20 x 20 cm.

Album prezentujący historię parku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zaznaczeniem jego kompozycji oraz świata flory i fauny. W pozycji zwrócono uwagę na nasadzenia stosowane w sąsiedztwie istniejących budynków, które zmieniało się na przestrzeni lat oraz elementy architektury ogrodowej. Poddano też analizie współczesne rozwiązania: woliery dla ptaków oraz stajnię.

Cena 20 zł
www.muzeumromantyzmu.plSkontaktuj się z wydawcą