Archiwum: 2022-11-23

Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792

Edukacja Historia Katalogi wystaw Malarstwo

Autor tekstu: Mikołaj Getka-Kenig Redakcja językowa: Anna Kowalska-Różyło Projekt graficzny: KIMA Studio projektowe Katarzyna Krawczyk

Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792
rok wydania: 2022ISBN: 9788388295560wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
Sejm Wielki, zwany również Sejmem Czteroletnim, należny do najważniejszych wydarzeń w polskiej historii politycznej. Odbywające się w latach 1788-1792 obrady, których najważniejszym efektem była Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku, stanowiły zwieńczenie wielopokoleniowych starań o reformę upadającego państwa. Choć Sejm Wielki odbywał się w Warszawie, miał on również istotny wymiar lokalny. Dwa sejmiki województwa sandomierskiego, które zgromadziły się w Opatowie w latach 1788 i 1790, wysłały do Warszawy 14 posłów. W tym gronie znalazł się m.in. Stanisław Małachowski, poseł sandomierski z ówczesnego powiatu opoczyńskiego, który został marszałkiem sejmowym.

Katalog bardzo przejrzyście i klarownie obrazuje ten ważny okres w dziejach historycznej ziemi sandomierskiej. Pogłębia refleksję nad znaczeniem suwerenności bytu państwowego, a także popularyzuje polską kulturę i dziedzictwo narodowe.

Wydanie katalogu zbiegło się z 200-setną rocznicą zakończenia Sejmu Wielkiego.
www.zamek-sandomierz.plSkontaktuj się z wydawcą