Archiwum: 2023-02-23

Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza

Edukacja Estetyka Historia Katalogi wystaw Malarstwo Rysunek

Teksty: Mikołaj Getka-Kenig Korekta: Anna Kowalska-Różyło Wystawę przygotował zespół kuratorski w składzie: Mikołaj Getka-Kenig, Tomisław Giergiel, Karolina Gara

Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza
rok wydania: 2022ISBN: 9788388295492wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
Celem niniejszego wydawnictwa jest podkreślenie bliskich związków Sandomierza z królem Władysławem Jagiełłą poprzez prezentację prac Jana Matejki odnoszących się do jego panowania. Twórczość Matejki pozwala spojrzeć na króla oczami dziewiętnastowiecznych Polaków, którzy w okresie zaborów w malarstwie historycznym znajdowali otuchę, a także nadzieję na przyszłe wskrzeszenie utraconej państwowości. Władysław II Jagiełło odwiedzał Sandomierz najczęściej ze wszystkich polskich monarchów. Po raz pierwszy był w Sandomierzu w 1386 r., w drodze na swój chrzest, ślub z Jadwigą i koronację.

Ten bogato ilustrowany i starannie opisany katalog ma na celu edukację i upowszechnienie wiedzy z zakresu historii i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych momentów w dziejach Polski, a także uwrażliwienie społeczeństwa na estetykę malarstwa czerpiącego ze źródeł historiograficznych, jak również edukację kulturalno-historyczną młodzieży.
www.zamek-sandomierz.plSkontaktuj się z wydawcą