Archiwum: 2022-11-18

Od Ratusza do muzeum. Początki Muzeum Gdańska 1970-1989

Historia Muzealnictwo Przewodniki po muzeach Straty zabytków

pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej i Janusza Dargacza

Od Ratusza do muzeum. Początki Muzeum Gdańska 1970-1989
rok wydania: 2020ISBN: 9788361077350wydawnictwo: Muzeum Gdańska
Tom będzie znakomitym uzupełnieniem w zakresie literatury gedanistycznej, zarówno w odniesieniu do samych dziejów Ratusza jak i dziejów odbudowy zabytków Gdańska. Dobrze dobrane teksty omawiają rozmaite aspekty odzyskiwania zrujnowanego gmachu, od dziejów odbudowy jego architektury, przez restaurację i rekonstrukcję wyposażenia, po analizę dzieł sztuki współczesnej uzupełniających dekorację wnętrz. Sumienna dokumentacja jest też silną stroną obszernego tekstu poświęconego pierwszemu okresowi działalności Muzeum Gdańska.
www.muzeumgdansk.plSkontaktuj się z wydawcą