Archiwum: 2022-05-23

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 14 (2021)

Czasopisma Historia Muzealnictwo Przewodniki po muzeach

pod red: Romana F. Kochanowicza, Aldony Łyszkowskiej

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 14 (2021)
rok wydania: 2021ISBN: 24497185wydawnictwo: Muzeum Romantyzmu
Magazyn informacyjny, który ukazuje się dwa razy w ciągu roku, w maju i w grudniu.

Zamieszczane są w nim wzmianki informujące o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce na terenie Muzeum Romantyzmu: wystawach, konferencjach, koncertach, spektaklach, wydawanych pozycjach książkowych. Znajdują się tu także artykuły z zakresu historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.

Dotyczą one głównie historii Opinogóry i rodu Krasińskich, a przede wszystkim poety Zygmunta Krasińskiego. Magazyn jest dostępny nie tylko w formie drukowanej, ale również na stronie internetowej muzeum
do pobrania w formacie pdf. Zapraszamy także do współpracy czytelników. Bardzo chętnie na łamach pisma zaprezentujemy współczesnych poetów oraz wspomnienia związane z pobytem w Muzeum.
www.muzeumromantyzmu.plSkontaktuj się z wydawcą