Termin ważności wpisu: 2021-12-18

Grudziądz- Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1- archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej

Archeologia Historia Muzealnictwo

Małgorzata Kurzyńska

Grudziądz- Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1- archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej
rok wydania: 2020ISBN: 9788388076473wydawnictwo: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Publikacja, to nowe spojrzenie na badania i badaczy cmentarzyska oraz ponowne jego odtworzenie.
www.muzeum.grudziadz.plSkontaktuj się z wydawcą