Archiwum: 2021-11-25

Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Wybrane problemy.

Architektura Historia Historia miast Straty zabytków

Redakcja Paweł MIgdalski

Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Wybrane problemy.
rok wydania: 2021ISBN: 9788361456735wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Publikacja „(…) wychodzi naprzeciw potrzebie gruntownego badania, poddawania dyskusji i ocenie procesów odbudowy miast po 1945 roku. Dotyczy to w szczególności ziem przyłączonych do Polski po zakończeniu drugiej wojny światowej, gdzie poza wyzwaniami natury ekonomicznej dużą rolę odgrywały względy ideologiczne i zupełny brak relacji emocjonalnych z zastanym krajobrazem kulturowym wśród nowych mieszkańców regionu w pierwszych powojennych latach. Duże rozbieżności w ocenie skali tego, co udało się ocalić, a co zostało utracone bezpowrotnie, a także żywiołowość prowadzonych na ten temat w ostatnich latach debat pokazują, że zagadnienia te do dziś zawierają wiele nierozstrzygniętych kwestii. Za niezwykle cenny należy uznać fakt, że w ramach prac nad niniejszą książką do naukowej dyskusji nad odbudową miast Pomorza Zachodniego zaproszeni zostali przedstawiciele różnych profesji – historycy, archeolodzy, architekci, konserwatorzy zabytków, a także literaturoznawcy i historycy sztuki. (…)
Naszkicowany we wstępie przez Pawła Migdalskiego wymowny obraz „staromiejskiej łąki” dziś należy już do przeszłości. Autorzy zamieszczonych w tej publikacji prac pokazują z jakim trudem, w jakich zmaganiach – nie zawsze zakończonych sukcesem – miał miejsce proces odbudowy w poszczególnych miastach. Dziś wiedza ta potrzebna jest zarówno włodarzom podejmującym konkretne decyzje, jak licznym miejskim aktorom, którym leży na sercu ich mała ojczyzna i którzy wiedze o niej wykorzystują nie tylko do czynienia jej piękniejszą, lecz także do wzmacniania i rozwijania lokalnych tożsamości.”
Z recenzji prof. dr hab. Beaty Halickiej
www.muzeum-stargard.plSkontaktuj się z wydawcą