Archiwum: 2021-11-11

Rocznik Muzealny 8/2021

Czasopisma Muzealnictwo

pod red. Tomasza Sumy

Rocznik Muzealny 8/2021
rok wydania: 2021ISBN: 08603510wydawnictwo: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Wznowiony po dwudziestu sześciu latach periodyk Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Spis treści:
Tomasz Suma: Słowo wstępne - 7
ARTYKUŁY
Tomasz Suma: Muzeum Poczty i Telekomunikacji – sto lat tradycji - 11
Agnieszka Sadłowska: Tradycja zawodu pocztowca a powstanie muzeum resortowego na przykładzie muzeum pocztowego - 29
Michał Plutarski: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Instytucja deponująca pamięć zbiorową - 55
Justyna Jeleniewska-Janusz: Emisje znaczków: Tysiąclecie Państwa Polskiego z 1966 r. i 75 lat ruchu filatelistycznego w Polsce z 1968 r. w oparciu o materiały znajdujące się w Rejestrach przedmiotów pozainwentarzowych archiwum dokumentów emisji znaczków pocztowych przechowywanych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu - 77
Tomasz Suma: Znakowanie proweniencyjne zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w latach 1921-2020 - 109
MISCELLANEA
https://muzeum.wroclaw.plSkontaktuj się z wydawcą