Archiwum: 2021-06-22

Archeologia Gdańska VII, „Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych”

Archeologia Architektura Historia miast

praca zbiorowa, red. B. Kościński

Archeologia Gdańska VII, „Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych”
rok wydania: 2020ISBN: wydawnictwo: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, już VII tom, ARCHEOLOGII GDAŃSKA.
„Lastadia" to opracowanie naukowe badań archeologicznych działek położonych między ulicą Lastadia a brzegiem Motławy, prowadzonych przez MAG w latach 2003–2004. Przez ponad 500 lat znajdowała się w tym miejscu największa gdańska stocznia, produkująca jednostki zarówno na potrzeby rynku lokalnego, jak i dla zagranicznych armatorów.(...) Poprzedzające inwestycję badania archeologiczne odsłoniły relikty zapomnianej już stoczni, w tym pozostałości pochylni do budowy statków, porzucone elementy szkutnicze, zagubione narzędzia ciesielskie i obecne na całym stanowisku grube warstwy wiórów oraz trocin. Mimo presji czasu, towarzyszącej zazwyczaj przedinwestycyjnym wykopaliskom ratowniczym, archeologom gdańskim udało się odsłonić i zadokumentować dobrze zachowany układ nawarstwień ilustrujący etapy ilustrujący etapy zagospodarowania tego terenu na przestrzeni wieków.
Cena 90 zł, 768 str.
https://sklep.archeologia.pl/
www.archeologia.plSkontaktuj się z wydawcą