Termin ważności wpisu: 2021-09-12

Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach. Średniowiecze. Nowożytność. Współczesność/ Adel in Schlsien und in der Oberlausitz Mittelalter. Neuzeit. Gegenwart.

Historia Malarstwo Rzeźba

Wenzel Kai

Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach. Średniowiecze. Nowożytność. Współczesność/ Adel in Schlsien und in der Oberlausitz Mittelalter. Neuzeit. Gegenwart.
rok wydania: 2014ISBN: 9783954980970wydawnictwo: Muzeum Miedzi w Legnicy
Katalog do wystawy: Trwanie wśród przemian. Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach od XVIII w. składa się z dwujęzycznej części esejowej i katalogów. Pierwszy esej napisany przez Simon Donig nosi tytuł Śląska szlachta od 1740 roku do dzisiaj. Turniej rycerski w roku 1800. Drugi esej Larsa – Arne Dannenberga poświęcony jest szlachcie górnołużyckiej od XVII wieku. Arne Franke w trzecim eseju zajmuje się pałacami i dworami na Śląsku i ich potrzebami w zakresie ochrony. W czwartym eseju Matthias Donath prezentuje Pałace i dwory Górnych Łużyc od XVIII do XX wieku. Dyrektor Kulturhistorisches Museum Görlitz Jasper v. Richthofen pisze o swojej rodzinie: Rodzina v. Richthofen między historią, pielęgnowaniem tradycji i teraźniejszością. Relacja z doświadczeń. Druga część katalogu poświęcona jest rycerzom, junkrom, wysoko urodzonym i zawiera esej Lars – Arne Dannenberg i Jasper v. Richthofen Szlachta na Górnych Łużycach w średniowieczu i wczesnej nowożytności oraz katalog. str. 349, cena 112 zł
www.muzeum-miedzi.art.plSkontaktuj się z wydawcą