Termin ważności wpisu: 2021-05-12

Drogi do Niepodległości. Ziemia Wschowska i Pogranicze Wielkopolsko-Śląskie 1918-1920

Historia

red. Marta Małkus, Kamila Szymańska

Drogi do Niepodległości. Ziemia Wschowska i Pogranicze Wielkopolsko-Śląskie 1918-1920
rok wydania: 2020ISBN: 9788361701224wydawnictwo: Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie
Powrót na polityczną mapę Europy niepodległej Polski był procesem trwającym lata. Jednak, nie cała Wielkopolska włączona została do odrodzonego państwa polskiego w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Historyczna ziemia wschowska podzielona została pomiędzy dwa państwa; Leszno wróciło do Rzeczpospolitej na mocy pokojowych traktatów, zaś Wschowa dopiero w 1945 roku. Skomplikowana historia tych terenów - tak z uwagi na kilkusetletnie osadnictwo niemieckie, geograficzne uwarunkowania determinowane przygranicznym położeniem oraz bieżącą polityką - spowodowała, że losy ziemi wschowskiej pod wieloma względami odbiegają od innych regionów Polski.
www.muzeum.leszno.plSkontaktuj się z wydawcą