Archiwum: 2020-12-28

Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 18 września 2014 roku

Historia Muzealnictwo

Praca zbiorowa

Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 18 września 2014 roku
rok wydania: 2015ISBN: 978-83-64867wydawnictwo: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Publikacja zawiera 10 artykułów odnoszących się do różnych aspektów działalności muzeów, związanych z dawnymi domami historycznymi: dworami i pałacami. Artykuły odnoszą się do kondycji istniejących w nich muzeów – poczynając od uregulowania statusu prawnego tych instytucji, przez problemy konserwatorskie, tworzenie kolekcji i gromadzenie zbiorów, ich udostępnianie oraz nowatorskie sposoby edukacji muzealnej. Wydanie książki wsparł Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
www.muzeumzamoyskich.plSkontaktuj się z wydawcą