Termin ważności wpisu: 2021-03-28

Róża do wszystkich rzeczy…

Ceramika Grafika Katalogi wystaw Malarstwo Meble Plakat Rysunek Rzeźba Szkło Tkaniny

Teresa Jabłońska

Róża do wszystkich rzeczy…
rok wydania: 2019ISBN: 978-83-64867-wydawnictwo: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
„Wydawnictwo, w formie krótkich esejów, pełnych cytatów i nawiązań, autorstwa pani Teresy Jabłońskiej, emerytowanej kustosz muzeum, prezentuje zasadnicze znaczenia i zastosowania róży – królowej kwiatów. (…) Róża przedstawiona jest od strony biologicznej, z zasygnalizowaniem jej zastosowań w medycynie, kosmetyce oraz w kuchni.

Pokazana została też jej wieloznaczna rola w symbolice chrześcijańskiej, a także w mitologii i obrzędowości. Piękno i różnorodność różanego tematu omówiono zarówno w odniesieniu do słowa pisanego: prozy, poezji czy ludowych przysłów, muzyki, jak i licznych wizerunków w sztukach wizualnych – róża to motyw zdobniczy w rzemiośle artystycznym, architekturze oraz wspaniałe dzieła malarskie. Na wystawie, jak i w towarzyszącym jej wydawnictwie przedstawione zostały też święte noszące to imię. N
www.muzeumzamoyskich.plSkontaktuj się z wydawcą