Termin ważności wpisu: 2021-03-03

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wczoraj i dzisiaj. Fotografie.

Fotografia Historia Katalogi wystaw Muzealnictwo

oprac. Lucyna Lipińska

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wczoraj i dzisiaj. Fotografie.
rok wydania: 2006ISBN: 839161915Xwydawnictwo: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Katalog wystawy zorganizowanej z okazji 85-lecia założenia Muzeum w Warszawie i 50-lecia jego działalności we Wrocławiu.
Spośród kilkuset zdjęć ukazujących różne sfery działalności Muzeum wybrano ponad sto najbardziej reprezentatywnych. Z uwagi na niewielką ilość zdjęć pochodzących sprzed 1956 roku postanowiono zilustrować dorobek Muzeum z jego wrocławskiego okresu istnienia. Prezentowane zdjęcia, w większości niesygnowane przez autorów, są pracami między innymi: Joanny Drankowskiej, Henryka Matuszewskiego i Romualda Sołdka, a także wybitnego polskiego fotografika - Stefana Arczyńskiego.

Publikacja dostępna w siedzibie Muzeum lub poprzez zamówienie mailowe.
https://muzeum.wroclaw.plSkontaktuj się z wydawcą