Termin ważności wpisu: 2021-01-11

Polskę widzieli... Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Fotografia Historia Martyrologia Militaria

oprac. Maciej Droń, Przemysław Jagieła i Joanna Lusek

Polskę widzieli... Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
rok wydania: 2019ISBN: 9788365786364wydawnictwo: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Zarówno I wojna światowa, jak i wydarzenia kolejnych czterech lat, będące jej konsekwencją, zapisały się głęboko w pamięci indywidualnej i zbiorowej Górnoślązaków.
Na fali rewolucyjnego wrzenia w Rzeszy oraz częściowego rozpadu administracji niemieckiej, począwszy od XI 1918 r., polski ruch narodowy zaczął coraz śmielej manifestować swoje związki z Polską. Powojenny chaos potęgowały strajki. O dalszych losach Górnego Śląska zdecydowały 3 powstania śląskie 1919–1920–1921 i plebiscyt, podczas którego Górnoślązacy mieli rozstrzygnąć, czy trwać nadal w strukturach państwa niemieckiego czy znaleźć się w granicach odradzającej się po latach Polski.
Spory dyplomatyczne o podział terenu zamykają wydarzenia roku 1922, tj. podpisanie przez Polskę i Niemcy konwencji genewskiej, normującej kwestie gospodarcze i praw mniejszości na Górnym Śląsku oraz oficjalne przejęcie wschodnich terenów Górnego Śląska przez II RP.
Album zawiera wprowadzenie i około 200 fotografii.
242 strony
www.muzeum.bytom.plSkontaktuj się z wydawcą