Termin ważności wpisu: 2021-01-04

Granice wolności – granice Niepodległej (1918-1922)

Edukacja Historia Historia miast Miasta/Obiekty

Redakcja naukowa: Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny

Granice wolności – granice Niepodległej (1918-1922)
rok wydania: 2020ISBN: 9788365786371wydawnictwo: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Publikacja będąca wynikiem współpracy trzech instytucji – Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – poświęcona została problemowi odradzania się państwa polskiego, w kontekście kolejnych etapów kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, po latach niebytu na mapie Europy. Doskonale wpisuje się w nurt badań niepodległościowych. Książka obejmuje dziesięć tekstów, ujętych w trzech częściach tematycznych: granice wolności w pamięci zbiorowej, kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej na Wschodzie i na Zachodzie, granice wolności w edukacji historycznej. Zamierzona wieloaspektowość i interdyscyplinarność tomu pozwoliła na szerokie zaprezentowanie problematyki sukcesów i porażek tworzenia się niepodległego państwa polskiego, jak również pogłębionej refleksji nad recepcją dziedzictwa Kresów Wschodnich i Zachodnich, z perspektywy 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz współczesnych implikacji tego wydarzenia, w kontekście polityki historycznej.
www.muzeum.bytom.plSkontaktuj się z wydawcą