Termin ważności wpisu: 2020-12-27

Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji

Biografie Historia Martyrologia

oprac.: Joanna Lusek

Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji
rok wydania: 2019ISBN: 9788365786340wydawnictwo: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Na tę interesującą książkę składa się wybór 60 (ułożonych alfabetycznie) poddanych naukowemu opracowaniu relacji kobiet. Pochodzą one z „Księgi pamiątkowej pracy społeczno-narodowej kobiet na Śląsku od roku 1880 do roku 1922”, która została przygotowana przez śląską sekcję historyczną działu pracy społecznej i była eksponowania podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, prezentującej dorobek II Rzeczypospolitej, z okazji 10-lecia istnienia państwa polskiego, w 1929 roku.
Czas bezpośrednio przed włączeniem części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej (1922) to okres walk, decyzji plebiscytowych i w konsekwencji podziałów granicznych. To także czas (także już dużo wcześniejszej) sumiennej i odważnej pracy na niwie społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, finansowej, militarnej, patriotycznej czy religijnej wielu mieszkanek Górnego Śląska.
554 strony
www.muzeum.bytom.plSkontaktuj się z wydawcą