Termin ważności wpisu: 2020-12-27

Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia 21

Archeologia Czasopisma Tkaniny

red. serii: Beata Badura

Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia 21
rok wydania: 2019ISBN: 0068-4635wydawnictwo: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
W 21. tomie „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” znalazły się w m.in. komunikaty i artykuły dotyczące zabytków archeologicznych ze zbiorów MGB, a także omawiające odkrycia i wyniki badań terenowych oraz analiz specjalistycznych. Całość zamykają dwa teksty powstałe na kanwie referatów przedstawionych na sesji naukowej „Rekonstrukcje przeszłości. Czy warto?”, która towarzyszyła wystawie „Rekonstrukcje przeszłości. Ślązacy pod Grunwaldem”.
Ciekawa jest m.in. zaprezentowana śmiała interpretacja eksponatu ze zbiorów Działu Archeologii MGB, odkrytego w trakcie prac związanych z odgruzowywaniem i zabezpieczaniem ruin zamku w Ogrodzieńcu-Podzamczu w latach 60. XX wieku, o którą pokusił się Wojciech Kawka. Według autora może nim być tzw. Dolchstreitkolben ̶ berło zwieńczone brązową pięścią, dzierżącą miniaturowy żelazny sztylet o czworokątnym przekroju.
160 stron
www.muzeum.bytom.plSkontaktuj się z wydawcą