Termin ważności wpisu: 2020-12-21

Bezpieczne muzea, bezpieczne zbiory. Wybór tekstów Piotra Ogrodzkiego

Konserwacja Muzealnictwo Straty zabytków

pod red. R. Pasiecznego

Bezpieczne muzea, bezpieczne zbiory. Wybór tekstów Piotra Ogrodzkiego
rok wydania: 2020ISBN: 78-83-64889-4wydawnictwo: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Teksty zawarte w tej antologii powstawały na przestrzeni 20 lat. Warto podkreślić, że są wciąż aktualne. Polskie prawo ochrony dziedzictwa kultury w zakresie prawa karnego nie zmieniło się aż tak bardzo, jak można byłoby przypuszczać.
paradoksalnie wiele artykułów Piotra Ogrodzkiego tych zmian dotyczy – zarówno w zakresie postulatów de lege lata, jak i de lege ferenda. W tekstach bowiem umiejętnie zostały zestawione prawne aspekty z praktyką ochrony dziedzictwa narodowego, a opisane wyzwania w zakresie ochrony dziedzictwa kultury są i zapewne pozostaną aktualne również w dalszej przyszłości. Zdarzenia, sprawy i przykłady z przeszłości są najlepszą lekcją na przyszłość, jeśli tylko chce się z nich wyciągać wnioski.