Termin ważności wpisu: 2020-12-19

Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa

Architektura Historia Konserwacja Ochrona dóbr kultury

red.naukowa Agnieszka Przybyła-Dumin, Barbara Grabny, Paweł Roszak-Kwiatek

Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa
rok wydania: 2018ISBN: 9788394860721wydawnictwo: Monografie i Materiały, t. 9
Wiatraki i młyny występowały niegdyś powszechnie w wiejskim krajobrazie. Nieliczne obiekty zachowane dziś w terenie zmieniły funkcje lub zostały zmodernizowane, mamy również do czynienia z postępującą utratą wiedzy i umiejętności związanych z młynarstwem. Celem publikacji jest przybliżenie tego odchodzącego w niepamięć świata. Autorzy artykułów podjęli kwestię umiejscowienia wiatraków i młynów w kulturowym krajobrazie wsi, dziejów tych obiektów oraz związanych z nimi rodzin. Przedmiotem rozważań była ponadto ochrona młynarstwa wiejskiego w muzeach na wolnym powietrzu oraz przykłady rewitalizacji i adaptacji młynów do nowych funkcji, jak również działalność instytucji kultury, stowarzyszeń i innych podmiotów, której celem jest zachowanie tej części dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Nie zabrakło opisów wyników badań konkretnych obiektów czy śladów po tym przemyśle w wybranych rejonach naszego kraju.
www.muzeumgpe-chorzow.plSkontaktuj się z wydawcą