Termin ważności wpisu: 2020-09-19

Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim na dawnych i współczesnych ziemiach polskich

Historia Religioznawstwo

red. nauk. Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Bulla, Barbara Papaj

Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim na dawnych i współczesnych ziemiach polskich
rok wydania: 2019ISBN: 97883951194wydawnictwo: Monografie i Materiały, t. 14
W publikacji podjęto refleksję nad specyfiką religijności oraz życiem codziennym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. Artykuły poświęcone są m.in. materialnym przejawom religijności ewangelików, czy dorocznej obrzędowości kultywowanej przez przedstawicieli omawianego wyznania oraz charakterystyce najważniejszych obchodzonych przez nich świąt. Ponadto poruszono również zagadnienie istniejących niegdyś społeczności ewangelickich, które – mimo sąsiedztwa katolików – egzystowały w zamkniętych enklawach, tworząc odrębną kulturę, a materialnym świadectwem ich bytności są m.in. widoczne w krajobrazie obiekty architektoniczne. Podjęta została także analiza wpływu, jaki wywarły rodziny przemysłowców wyznania ewangelickiego na rozwój miasta Sosnowca oraz rozpatrzono wkład ewangelików w życie społeczno-kulturalne Częstochowy. Tom zamyka tekst poświęcony działalności wydawniczej polskich ewangelików na Zaolziu w latach 1945-2016.
www.muzeumgpe-chorzow.plSkontaktuj się z wydawcą