Termin ważności wpisu: 2020-09-19

Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Antropologia Archeologia Czasopisma Historia Konserwacja Miasta/Obiekty Muzealnictwo

Rocznik Muzeum
rok wydania: 2019ISBN: wydawnictwo: Wydawnictwo Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Na łamach czasopisma publikowane są artykuły na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Konteksty te umożliwiają głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obszarze zainteresowań Muzeum. Publikowane prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów umożliwiają prezentowanie różnych warsztatów badawczych i ustaleń wynikających z wykorzystywania odmiennych metodologii.
Zapraszamy na stronę internetową Muzeum, gdzie znajdują się spisy treści poszczególnych roczników.
www.muzeumgpe-chorzow.plSkontaktuj się z wydawcą