Termin ważności wpisu: 2020-12-19

Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia 12. Górny Śląsk w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)

Czasopisma Historia Historia miast Martyrologia Miasta/Obiekty

red. tomu: Maciej Droń

Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia 12. Górny Śląsk w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)
rok wydania: 2018ISBN: 0068-4651wydawnictwo: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Publikacja ma charakter jubileuszowy. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości autorzy skupili uwagę na dziejach Górnego Śląska w czasie I wojny światowej, a także przejawach pamięci o niej.
W części „Studia i artykuły” zawiera teksty poświęcone wojennej służbie zdrowia w Bytomiu, roli Cieszyna w wysiłku wojennym państw centralnych, pow. oleskiemu podczas I wojny światowej oraz tradycjom „Błękitnej Armii” w śląskich jednostkach Wojska Polskiego II RP.
W części „Źródła i materiały” znajdziemy teksty poświęcone artystycznym i estetycznym aspektom bytomskich pomników poległych w I wojnie światowej, wydarzeniom wokół poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci poległych w podtarnogórskim Laryszowie oraz omówienie zapomnianego źródła do dziejów udziału Górnoślązaków w wojnie, jakim była wspomnieniowa praca Adolfa Nowinskiego o walkach śląskiej Landwery na froncie wschodnim w latach 1914-1916.
Tom zawiera recenzje i kronikę wydarzeń Działu Historii.
176 stron
www.muzeum.bytom.plSkontaktuj się z wydawcą