Termin ważności wpisu: 2020-09-10

Stargardzkie starożytności 2.0

Archeologia Katalogi wystaw Muzealnictwo

Karolina Bucka

Stargardzkie starożytności 2.0
rok wydania: 2020ISBN: 9788361456384wydawnictwo: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Publikacja Stargardzkie starożytności 2.0 to katalog wystawy czasowej o tym samym tytule, którą można zwiedzać od marca do końca roku 2020 w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie przy Rynku Staromiejskim. Prezentowane muzealia znaleziono na terenie obecnego powiatu stargardzkiego, a pochodzą ze zbiorów w/w muzeum oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Katalog to 98 kart, na których znalazły się zarówno pojedyncze zbytki jak i inwentarze grobów oraz skarby. Każdy z nich sfotografowano i przedstawiono w osobnych rejestrach, podając miejsce i okoliczności znalezienia, opis z dokładnymi wymiarami, numer inwentarzowy oraz literaturę, a w kilkudziesięciu przypadkach numer teczki archiwalnej. Karty rozdzielono chronologicznie na cztery okresy: schyłkowy paleolit, mezolit; neolit; epoka brązu, wczesna epoka żelaza; okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów. Każdy z rozdziałów poprzedzono wstępem, w którym opisano zmiany społeczno-kulturowe jakie zachodziły w każdej z wymienionych epok.
www.muzeum-stargard.plSkontaktuj się z wydawcą