Archiwum: 2021-03-14

Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego

Archeologia Historia Historia miast

Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski (redakcja naukowa)

Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego
rok wydania: 2019ISBN: 9788370222680wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego to zbiór tekstów przedstawiających najnowszą wiedzę na temat okresu panowania jednego z najaktywniejszych inwestycyjnie władców Polski. Prezentowane tu szczegółowe kwerendy źródłowe oraz rezultaty badań archeologiczno - architektonicznych pokazują złożoność problematyki i przybliżają istotne zagadnienia mające wpływ na rozwój murowanego budownictwa obronnego z Polsce za panowania ostatniego koronowanego Piasta.
Niniejszy tom jest drugą publikacją z serii wydawniczej Colloquia castrensia. Cykl poświęcono różnym aspektom bada nad budownictwem rezydencjonalnym i obronnym w Polsce i krajach ościennych w średniowieczu i dobie nowożytnej. Zgromadzone materiały prezentują najnowsze dokonania naukowe przedstawicieli różnych kierunków badawczych zajmujących się tematyka kastellologiczną.
Autorzy tekstów: M. Chorowska, S.Gawlas, A. Ginter, C.Hadamik, P. Lasek, C.Lasota, A. Legendziewicz, M. Małachowicz; P. Nocuń i T. Olszacki.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą