Termin ważności wpisu: 2021-12-06

Węgrowo stan. 11

Archeologia Historia Inne

Małgorzata Kurzyńska

Węgrowo stan. 11
rok wydania: 2013ISBN: 9788388076312wydawnictwo: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Publikacja przedstawia cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na ziemi chełmińskiej.
www.muzeum.grudziadz.plSkontaktuj się z wydawcą