Archiwum: 2019-10-25

Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2

Muzealnictwo

Red. Marcin Szeląg

Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2
rok wydania: 2014ISBN: 978-83-242-26wydawnictwo: TAiWPN Universitas
Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2
Red. Marcin Szeląg

Drugi tom Suplementu… rozwija wnioski z Raportu… o konkluzje dyskusji prowadzonych na jego temat w środowisku muzealnym. Uwzględnia opinie i uwagi na temat edukacji formułowane przez dyrektorów muzeów. Poprzez pryzmat teoretycznych studiów poświęconych edukacyjnemu wymiarowi muzeów omawiane są: modele edukacji realizowane w polskich muzeach, zagadnienia edukacyjnego wymiaru wystaw, komunikacji, interpretacji, partycypacji. Ukazanie praktycznej strony tych zagadnień w świetle teoretycznych studiów muzealnych służy wypunktowaniu najważniejszych obszarów problemowych, których rozwój pozwala na zmiany muzeów, wspomagając ich otwarcie na edukację. Tom zamyka propozycja rozwoju obecnej i przyszłej kadry muzeów, której celem jest wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności muzealników na rzecz pełniejszego wykorzystania potencjału edukacyjnego muzeów w Polsce.

Wydawnictwo: TAiWPN Universitas
Rok wydania: 2014
Objętość: 92 stron
Format: 16,5x24 cm
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-242-2624-5
www.wilanow-palac.plSkontaktuj się z wydawcą