Termin ważności wpisu: 2019-09-19

Śląskie Prace Prahistoryczne, Tom 8

Archeologia

red. nauk. Małgorzata Kurgan-Przybylska

Śląskie Prace Prahistoryczne, Tom 8
rok wydania: 2017ISBN: 0860-6684wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Ósmy już tom serii poświęconej zagadnieniom z dziedziny archeologii Górnego Śląska koncentruje się wokół badań przeprowadzonych w Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Czeladzi, Gliwicach i Bytomiu oraz w powiatach: rybnickim i raciborskim. Prace na ww. stanowiskach prowadzone były w różnych odstępach czasu, w niektórych przypadkach na przełomie wieków, w większości pomiędzy latami 2013-2014. Zgromadzony materiał naukowy i wykorzystana bibliografia starają się odzwierciedlić najnowszy stan wiedzy dotyczący ujętych w spisie treści zagadnień podjętych w niniejszym tomie. Pośród nich odnajdą Państwo kwestie związane z domniemanym skarbem z końca epoki brązu (pow. rybnicki), cmentarzyska ludności kultury łużyckiej (Strzemieszyce Wielkie), monet rzymskich, wybranych odcinków murów miejskich, pochówków zwierzęcych czy prac prowadzonych w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Sławkowie.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą