Termin ważności wpisu: 2019-09-19

Śląskie Prace Etnograficzne, Tom 4. Śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Echa przeszłości czy żywa tradycja?

Sztuka ludowa

red. nauk. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko

Śląskie Prace Etnograficzne, Tom 4. Śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Echa przeszłości czy żywa tradycja?
rok wydania: 2017ISBN: 0867-2350wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Czwarta już część Śląskich Prac Etnograficznych ma charakter monografii. Wątkiem, który zbiera wszystkie zawarte w niej rozdziały są zwyczaje i obrzędy Górnego Śląska w jego historycznych granicach. Autorzy tekstów przyglądają się zarówno tym obyczajom, które tradycyjnie od bardzo wielu lat towarzyszom mieszkańcom wsi i miast regionu, jak i tym, które dopiero krystalizują się, czerpiąc mniej lub bardziej obficie z tradycji przodków.
Autorzy publikacji precyzyjnie i rzetelnie opisują świat zwyczajów i obrzędów, w którym odnajdujemy korzenie wielu zachowań, poglądów, ale co jeszcze ciekawsze: ślady zależności społeczno-politycznych oraz rozmaitych uwikłań historycznych. Pośród opisanych obyczajów odnajdą Państwo te związane z przełomem roku, jak tradycje barbórkowe, obrzędowi Mikołaje, orszaki Trzech Króli czy niezwyczajne górnośląskie szopki kościelne ale także tradycje związane z wielkanocnymi procesjami konnymi czy ostatkowym wodzeniem niedźwiedzia.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą