Termin ważności wpisu: 2019-09-19

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku

Fotografia Katalogi wystaw Malarstwo

Ada Grzelewska, Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Joanna Szeligowska-Farquhar

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku
rok wydania: 2017ISBN: 62593-94-1wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Publikacja towarzysząca wystawie „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku” z 2018 roku. Celem ekspozycji jest przybliżenie środowiska artystów górnośląskich, którym przyszło tworzyć w czasie niezwykle trudnym, kiedy komunistyczny reżim narzucał kategoryczne granice i wyznaczał jedynie słuszny kierunek, w jakim miała biec wszelka myśl o sztuce. Środowiska twórcze nie tylko sprzeciwiały się tym tendencjom, ale w trudnym i niesprzyjającym czasie, starały się przeszczepić na rodzimy grunt nowatorskie idee, angażując się w różnorodne eksperymenty.
Autorki publikacji przyglądają się m.in. początkom działalności gliwickiego środowiska fotograficznego, które stało się polem twórczym dla tak wybitnych osobistości, jak: Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, Aleksander Górski czy Piotr Janik, przybliżają początki twórczości grupy ST-53, zainicjowanej przez studentów katowickiego oddziału Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą