Termin ważności wpisu: 2019-09-19

Archiwum Powstań Śląskich, seria I tom I

Historia

prof. Edward Długajczyk, dr Paweł Parys

Archiwum Powstań Śląskich, seria I tom I
rok wydania: 2017ISBN: 62593-99-6wydawnictwo: Muzeum Śląskie
Publikacja jest początkiem I serii poświęconej powstaniom śląskim. Poszczególne rozdziały dokumentują jednostki organizacyjne w ramach danego pułku czy oddziału (vide spis treści). Poza najliczniej występującymi spisami, zamieszczono archiwalne meldunki, zawiadomienia, rozkazy, raporty czy inne dokumenty źródłowe pozyskane także we współpracy z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

Wprowadzenie zapoznaje czytelnika z aktualnym stanem wiedzy oraz problematyką dotyczącą opracowania materiału źródłowego.
www.muzeumslaskie.plSkontaktuj się z wydawcą