Termin ważności wpisu: 2021-05-03

Studia Lednickie t. XVI

Antropologia Archeologia Konserwacja Ochrona dóbr kultury Złotnictwo

Redakcja: Kolegium Redakcyjne

Studia Lednickie t.  XVI
rok wydania: 2017ISBN: 0860-7893wydawnictwo: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Kolejny tom Studiów Lednickich, w którym czytelnik znajdzie m. in. interesujące opracowania na temat: ochrony prawnej dziedzictwa archeologicznego, cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gieczu, stan. 10, wybranych zabytków z Ostrowa Lednickiego i Chłapowa, ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z miejscowości Łubowo oraz w Kronice opis ważnych wydarzeń związanych z Muzeum na Lednicy.
www.lednica.plSkontaktuj się z wydawcą