Termin ważności wpisu: 2019-04-25

„Rocznik Kresowy” nr 2 2016

Czasopisma Edukacja Historia Martyrologia Muzealnictwo

Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny)

„Rocznik Kresowy” nr 2 2016
rok wydania: 2018ISBN: 23916435wydawnictwo: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Drugi numer czasopisma muzealnego wydawanego przez Muzeum Niepodległości został podzielony na działy: Artykuły i rozprawy, Materiały źródłowe, Omówienia i recenzje. Zawiera teksty dotyczące m. in.: losów polskich księży skazanych w latach 1920-1937 na pobyt w łagrach sołowieckich; roli oświaty w życiu Żydów galicyjskich; stosunków polsko-ukraińskich z punktu widzenia Józefa Łobodowskiego, polskiego pisarza XX w.; lwowskiej cukierni Ludwika i Władysława Zalewskich. Teksty rocznika podlegają recenzji naukowej.
Format 165 x 235 mm; ilustracje; ilość stron: 272
www.muzeumniepodleglosci.art.plSkontaktuj się z wydawcą