Archiwum: 2018-10-04

Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)

Antropologia Historia Katalogi wystaw

Elżbieta Oficjalska

Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)
rok wydania: 2017ISBN: 9788394408022wydawnictwo: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Książka opowiada o świecie, w jakim żyła, pracowała i świętowała Ślązaczka w okresie od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Okres ten rozpoczyna ostateczna realizacja uwłaszczenia chłopów, a kończy II wojna światowa, której epilog przyniósł nową państwowość, przemieszczenia ludności i zmiany w każdej niemal dziedzinie życia. Jest to opowieść o życiu codziennym i świątecznym kobiet śląskich. Podnoszone są kwestie związane z pracą domową, wychowaniem dzieci, obowiązkami rodzinnymi, oczekiwaniami społeczności wobec kobiet oraz edukacji, zarówno instytucjonalnej jak i domowej. Poruszane są również wątki związane z życiem religijnym, duchowym i obrzędowością - od narodzin, przez wiek dziecięcy, dorastanie, zamążpójście, macierzyństwo, po starość i śmierć.
www.muzeumwsiopolskiej.plSkontaktuj się z wydawcą