Archiwum: 2018-06-13

Rocznik Ziębicki 2015, t. I

Czasopisma Historia Historia miast Inne Miasta/Obiekty Muzealnictwo

red. Jarosław Żurawski

Rocznik Ziębicki 2015, t. I
rok wydania: 2016ISBN: ISSN2451-2419wydawnictwo: Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
Spis treści:
ks. A. Wałdowski TChr. - Oda do miasta uśpionego;
opr. A. Rzepka - Kalendarium wydarzeń 2015;
R. Gliński - Sondażowe badania archeologiczne w piwnicy kamienicy Rynek 40 w Ziębicach;
J. Żurawski - Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego na przełomie XX i XXI wieku;
H. Sławiec - Granica św. Jana;
S. Polak - Bo najsamprzód jest kultura, potem długo, długo nic i sztuka;
S. Polak - Historia Miejsko-Gminnej Biblioteko Publicznej w Ziębicach
K. Napieraj, S. Skowroń - Kronika wypraw Chorągwi Księstwa Ziębickiego;
P. Talik - Co w sporcie pisczy 2015?
J. Lacel - Małgorzata Liguz życie i działalność kulturalna w Ziębicach
www.muzeumziebice.plSkontaktuj się z wydawcą