Archiwum: 2022-04-17

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Archeologia

Bartłomiej Rogalski

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)
rok wydania: 2010ISBN: 9788386136940wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Praca powyższa jest monograficzną syntezą młodszego okresu przedrzymskiego na Pomorzu Zachodnim i Przednim. Na szczególne zainteresowanie zasługuje katalog stanowisk archeologicznych, znanych niekiedy wyłącznie ze źródeł archiwalnych, a więc niepublikowanych. Zmiany w stylistyce zabytków z tych stanowisk – osad, cmentarzysk i znalezisk pojedynczych – stanowiły materiał do analizy przemian, jakimi podlegały kultury jastorfska i oksywska, a w mniejszym stopniu pomorska na omawianym terytorium w okresie przedrzymskim. Osobno, w rozbudowanej formie, zaprezentowano dotychczasowy stan i historię badań nad okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim i Przednim począwszy od XIX w.
http://www.muzeum.szczecin.plSkontaktuj się z wydawcą