Termin ważności wpisu: 2020-10-31

Kronika Zamkowa Roczniki Seria nowa 1 (67) 2014

Architektura Czasopisma Historia Meble Muzealnictwo

Artur Badach, Anna Kalinowska, Przemysław Mrozowski (redakcja naukowa)

Kronika Zamkowa Roczniki
Seria nowa 1 (67) 2014
rok wydania: 2015ISBN: ISSN02394898wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Kronika Zamkowa ukazuje się dziś w całkowicie odmiennej szacie graficznej. Od 1983 roku ukazywała się jako skromna broszura, która z kronikarską rzetelnością relacjonowała najważniejsze wydarzenia i prace prowadzone w Zamku warszawskim. W nowej Kronice zaczęto od 1993 roku publikować także obszerniejsze artykuły naukowe, które w miarę upływu czasu i gromadzenia doświadczeń badawczych przez pracowników Zamku rozrastały się, zajmując w niej coraz bardziej znaczące miejsce. „Kronice nadal jednak przyświecał nadrzędny cel, zadeklarowany we wprowadzeniu do pierwszego numeru nowej serii: „aby nic, co z Zamkiem związane, nie pozostało zapomniane”.
Kronika pozostaje dalej otwarta na wszelkie prace poświęcone Zamkowi Królewskiemu w Warszawie i jego historii oraz jego współczesnym kolekcjom. Będzie też zawierać relacje z najważniejszych wydarzeń zamkowych, zarówno tych o charakterze politycznym i państwowym jak też muzealnym, naukowym i edukacyjnym.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą