Termin ważności wpisu: 2019-04-10

Sculptures A complete catalogue of Sculptures

Biografie Estetyka Muzealnictwo Przewodniki po muzeach Rzeźba

Artur Badach

Sculptures 
A complete catalogue of Sculptures
rok wydania: 2014ISBN: 9788370222116wydawnictwo: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Katalog w języku angielskim obejmuje dzieła rzeźbiarskie wpisane do inwentarza Zamku Królewskiego w Warszawie, inwentarza Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian do końca 2010 r. Uwzględniono w nim obiekty powstałe w okresie od antyku do czasów współczesnych. Publikacja składa się z czterech części. W części I omówione zostały zespoły rzeźb zaprojektowanych specjalnie do poszczególnych sal zamkowych i stanowiących od momentu swojego powstania integralne elementy ich wystroju. Takie zespoły stanowią, wykonane w latach panowania króla Stanisława Augusta, rzeźby usytuowane w Gabinecie Marmurowym i Salach: Rycerskiej, Wielkiej oraz Tronowej. W części II zebrano rzeźby o ustalonym autorstwie, a także kopie, których pierwowzory udało się ustalić. W części III znalazły się dzieła o nieokreślonym autorstwie lub pierwowzorze, zestawione chronologicznie. W części IV przedstawiono obiekty znajdujące się w zamkowym lapidarium.
www.zamek-krolewski.plSkontaktuj się z wydawcą